Google Drive

 
เนื้อหากิจกรรมในหัวข้อนี้
  • สร้าง/เปลี่ยนชื่อ/ลบ โฟลเดอร์
  • อัพโหลดไฟล์เก็บไว้บนไดร์ฟ
  • ดาวน์โหลดไฟล์ลงจากไดร์ฟ
  • ทำสำเนาไฟล์บนไดร์ฟ
  • ย้ายไฟล์บนไดร์ฟ
  • ลบไฟล์บนไดร์ฟ
  • ใส่สีกำกับโฟลเดอร์
 

YouTube Video



กิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้

1. เข้า Google Drive


เมื่อเข้าสู่ Drive ครั้งแรกให้ปิดการแจ้งเตือนดังภาพ


2. สร้างโฟลเดอร์ในไดร์ฟ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ stp58

 



 
3. ดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปในโฟลเดอร์ และทดสอบอัพโหลดเอกสารไปเก็บไว้บน drive 
(แนะนำให้ลองหาไฟล์ Word ที่สร้างไว้ หรือสร้างใหม่)
            


เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดเข้าไปเก็บไว้ในไดร์ฟ

เมื่ออัพโหลดเสร็จแล้วจะเห็นสถานะ ซึ่งเราสามารถปิดไปได้


เปลี่ยนมุมมองเอกสารในไดร์ฟ




4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์เอกสารที่อัพโหลดขึ้นไดร์ฟแล้ว และลองเปิดด้วย Apps ที่เกี่ยวข้อง เช่น google เอกสาร

        เมื่อเปิดเอกสารแล้ว จะได้ไฟล์เอกสารอีก 1 ไฟล์ที่เป็นรูปแบบของ Google เอกสาร และเราสามารถแก้ไขงานได้ตามต้องการบนไดร์ฟออนไลน์ โดยไม่ต้องบันทึกงาน เพราะระบบจะจัดเก็บอัตโนมัตเมื่อมีการแก้ไขเอกสาร


5. ดาวน์โหลดไฟล์ ที่มีอยู่บน Drive ลงมาเก็บไว้ในเครื่อง

เราสามารถจัดการเอกสารได้ โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวา และเลือกคำสั่งที่ต้องการ เช่น ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารลงมาใช้งานที่เครื่อง

 แบบฝึกหัด 
1. ให้ครูทุกคนเข้าไปที่ STP_DRIVE และเข้าไปในโฟลเดอร์กลุ่มสาระฯของตัวเอง 
2. สร้างโฟลเดอร์ชื่อของตนเองใน STP_DRIVE

Comments